500 plus do matury

17 Październik, 2018

500 plus do matury, budowa miejskich żłobków, mobilny urząd, obiady dla seniorów, pomoc dla młodych przedsiębiorców – to tylko część mojego planu na Siedlce. Razem z dziećmi rosną potrzeby. Korepetycje przed maturą, pomoce szkolne… To wszystko kosztuje. Dlatego każdy uczeń zamieszkały w Siedlcach i objęty rządowym programem 500+, który skończył 18 lat, ale kontynuuje naukę, otrzyma wsparcie od miasta do czasu ukończenia szkoły i zdania matury. Jest to uzasadnione i potrzebne, a nasz samorząd jest na to stać. Tak jak dane słowo zostało dotrzymane przez Rząd Beaty Szydło, tak ja dotrzymam go w samorządzie.

  1. 500 + do matury – to znaczy, że każdy uczeń zamieszkały w Siedlcach objęty rządowym programem 500+, który skończył 18 lat, ale kontynuuje naukę, otrzyma wsparcie od miasta do czasu ukończenia szkoły i zdania matury.
  2. Miejski żłobek i place zabaw –  to znaczy, że wybudujemy nowy publiczny żłobek przy ul. Jana Pawła II na działce miejskiej, która obecnie jest na sprzedaż. Ulepszymy i doposażymy istniejące place zabaw oraz wybudujemy nowe w uzgodnionych z mieszkańcami miejscach.
  3. Obiad dla seniora – to znaczy, że każda osoba na emeryturze będzie mogła w określonych godzinach zjeść obiad na stołówce w przystępnej cenie.
  4. Karta siedlczanina – to znaczy, że wprowadzimy dodatkowe wsparcie dla osób zamieszkałych i płacących podatki w naszym mieście.
  5. Lokum dla młodego przedsiębiorcy – to znaczy, że każdy siedlczanin, który rozpocznie pierwszą działalność gospodarczą, przez rok nie będzie płacił czynszu za lokal, który otrzyma z zasobów miejskich.

Jeśli obdarzą mnie Państwo zaufaniem gwarantuję, że zadbam o politykę społeczną w mieście.

Karol Tchórzewski