Budżet obywatelski 5 milionów złotych

14 Październik, 2018

Szanowni Państwo, władza ma służyć mieszkańcom. Chcę, by czuli Państwo, że to właśnie Wasz głos jest w naszym mieście najważniejszy. Jeśli to mi powierzycie możliwość sprawowania funkcji prezydenta, wprowadzę:

  1. Więcej na budżety obywatelskieto znaczy, że zwiększę kwotę budżetu obywatelskiego do 5 milionów złotych i to Państwo zdecydują, jakie inwestycje potrzebne są na Waszych osiedlach. Czy będzie to plac zabaw, boisko, remont drogi, chodnika, budowa sygnalizacji świetlnej, klubu osiedlowego, czy zupełnie co innego. Będzie to Państwa solidarny wybór. Chcę wydzielić też z budżetu obywatelskiego wspólną pulę pieniędzy, tak by całe miasto decydowało o jednej dodatkowej inwestycji, z której korzystać będziemy wspólnie i która będzie na równi dostępna dla wszystkich mieszkańców Siedlec.
  2. Mobilny Urząd – to znaczy, że chcę urzędu otwartego, działającego na co dzień bliżej mieszkańców. Urzędnicy w ramach programu „Mobilny Urząd” będą pełnić dyżury na państwa osiedlach, tak by każdy mógł załatwić podstawowe sprawy w dogodny dla siebie sposób. Chcę postawić również na komunikację z Państwem. Deklaruję, że jako miasto przystąpimy do portalu Naprawmy To.pl, dzięki któremu nie tylko będzie można zgłosić sprawę do magistratu, ale także śledzić etapy jej realizacji.
  3. Konkursy w spółkach i instytucjach miejskichto znaczy, że na wszystkie ważne stanowiska w spółkach miejskich, instytucjach podległych, będą przeprowadzane otwarte konkursy.
  4. Rejestr umówto znaczy, że będzie funkcjonował publicznie dostępny rejestr umów zawieranych przez miasto. Jawność działania wzmacnia naszą samorządność.
  5. Siedleckie referendumto znaczy, że w Siedlcach wprowadzimy instytucję referendum miejskiego. Wprowadzimy również możliwość zabierania głosu przez mieszkańców w czasie trwania rady miasta.

Budowanie miasta obywatelskiego jest dla mnie bardzo ważne. Wiem, że oczekują tego mieszkańcy.  Władza nie może mieć żadnych tajemnic przed obywatelami, a jawność działania wzmacnia naszą samorządność.  Uwolnimy w Siedlcach instytucję referendum miejskiego. Po wyborach powołam komisję do spraw referendum, złożoną z przedstawicieli wszystkich ugrupowań  Rady Miasta Siedlce, poszerzoną o przedstawicieli ruchów miejskich, przedstawicieli spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych. Wspólnie wypracujemy zasady oddania głosu mieszkańcom. Jeśli zostanę prezydentem, publicznie  zobowiąże się, że głos mieszkańców oddany w ten sposób będę realizował. Takie narzędzie chcę stosować w szczególności przy uchwalaniu planów zagospodarowania przestrzennego, czy decyzji odnośnie kluczowych inwestycji miejskich.

Budujmy Dalej. Karol Tchórzewski