Mieszkanie plus w Siedlcach

18 Październik, 2018

Program „Mieszkanie Plus” skierowany jest do tych wszystkich Polaków, którzy nie mogą sobie pozwolić na zakup własnych „czterech kątów”. Poprzednie formy, czyli Mieszkanie dla Młodych oraz Rodzina na Swoim cieszyły się ogromną popularnością.

Siedlce są liderem w skali kraju pod względem liczby powstających mieszkań komunalnych, ale też jednym z nielicznych byłych miast wojewódzkich w Polsce, opierającym się wyludnianiu mieszkańców. W ostatnich latach samorząd wybudował ponad 300 mieszkań komunalnych, dając szansę setkom rodzin na wyrównanie społecznych szans. To jednak wciąż za mało. W kolejkach po mieszkania komunalne czeka 250 rodzin, a po lokum w zasobach Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego ponad 180 rodzin.

Składam Państwu deklarację, że miasto przystąpi do rządowego programu Mieszkanie Plus, z którego będą mogły skorzystać osoby o dochodach uniemożliwiających im zakup mieszkania na zasadach rynkowych.

  1. Mieszkanie Plus – to znaczy, że w Siedlcach na działce miejskiej, przy ulicy Geodetów, powstaną nowe mieszkania, z możliwością ich wykupu na własność przez lokatorów.
  2. Miejski żłobek – to znaczy, że wybudujemy nowe publiczne żłobki. Pierwszy, przy ul. Jana Pawła II na działce miejskiej, która obecnie jest na sprzedaż.
  3. Place zabaw – to znaczy, że ulepszymy i doposażymy istniejące obiekty i wybudujemy nowe w miejscach, które wcześniej uzgodnimy.
  4. Karta siedlczanina – to znaczy, że wprowadzimy dodatkowe wsparcie dla osób zamieszkałych i płacących podatki w naszym mieście.
  5. Jakość powietrza – to znaczy, że dzięki zamontowanym czujnikom jakości powietrza i filtrom na bieżąco będzie można sprawdzać jakość powietrza. Dodatkowo skorzystamy z dofinansowań na termomodernizację, a także wymianę starych pieców ze środków programu „Czyste Powietrze”

Karol Tchórzewski