Program Monitoringu Jakości Powietrza

2 Sierpień, 2018

Ruszył pilotażowy „Program Monitoringu Jakości Powietrza w Mieście Siedlce”. W trosce o najmłodszych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu PEC we współpracy z Urzędem Miasta Siedlce uruchomił 14 stacji zlokalizowanych na budynkach miejskich przedszkoli. W sumie na ternie miasta jest ich już 17. Dzięki tylu urządzeniom Siedlce stały się jednym z najlepiej opomiarowanych miast w Polsce. Powstała swego rodzaju mapa jakości powietrza, na której każdy z nas może sprawdzić jaka jest sytuacja na jego osiedlu. Odczyt pokazywany w czasie rzeczywistym zawiera poziom jakości powietrza, poziom pyłów PM10 i PM2,5 oraz temperaturę. Dane można odczytać poprzez aplikację mobilną na smartfona AIRLY lub na stronie internetowej airly.eu. Co do samych urządzeń montowanych w przedszkolach poza wysyłaniem informacji do serwera na  bieżąco mogą informować wychowawców o jakości powietrza poprzez zmianę koloru diod. W ramach projektu przedszkola zostaną wyposażone także w filtry powietrza na wypadek wysokiego stężenia pyłów. Z pewnością takie rozwiązanie zapewni zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia dzieci.